Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

CrnomGorom / Marketing

ROŽAJE-

Na skijalištuTur-

jakotvorena je zimska turi-

stička sezonauprisustvu

oko 1.500gostiju, sportista i

ljubitelja snijega, koji suuži-

vali u sunčanomdanu, odlič-

nopripremljenimskijaškim

terenima i prigodnommu-

zičko-zabavnomprogramu.

Menadžer Ski centra Hajla,

preduzećakoje gazduje skijali-

štem,DženisNurkovićjekazao

Otvorena zimska turistička sezona u Rožajama

Na skijalištuTurjak

oko 1.500gostiju

Ponovno pokretanje skijališta Turjak

je dobar temelj za buduće razvojne

projekte u rožajskoj opštini, ocjene su

turističkih poslenika

da veliki broj ljubitelja skijanja

izimskihsportovakojisedanas

okupio na skijalištu šalje jasnu

poruku da se Rožaje, polako ali

sigurno, vraća na zimsku turi-

stičkumapuCrneGore.

On je rekao da ponovno pokre-

tanjeskijalištaTurjakpredstav-

lja dobar temelj za buduće ra-

zvojne projekte uovoj oblasti.

- Ovako impozantan broj lju-

bitelja skijanja i zimskih čaro-

lija najbolja je potvrda koliko

jeovoj sredininedostajaloski-

jalište. Ubijeđeni smo da će

Rožaje, u najskorije vrijeme,

povratiti reputaciju zimskog

turističkog centra kakvu je

imalodounazaddesetakgodi-

na. Danas se na stazi mogu vi-

djeti gosti svihstarosnihdoba,

a tu su i najmlađi smučari, po-

laznici škole skijanja, kroz ko-

jujesamoutokuovogodišnjeg

školskog raspusta prošlo više

od 100 djevojčica i dječaka.

Kodnas tobudi nadudaćeova

sredina ponovo imati poznate

smučare kao što je TarikHad-

žić,učesnikOIuSočiju-kazao

je Nurković. On je dodao da

budući projekti koji se odnose

na izgradnju skijališta na Šte-

dimu i Hajli mogu da unapri-

jede cjelokupan turizamuCr-

noj Gori kao i da budu važna

razvojna šansa ove opštine.

NedžadMurić, direktor Turi-

stičkeorganizacijeRožaja, ko-

ja je suorganizator manifesta-

cije, kazao je da je ovo važan

dan za rožajski turizam i da

postoje sve pretpostavke da

zimski turizam ponovo bude

najznačajniji segmentponude

uovoj opštini.

- Nadam se da je ovo novi po-

četak zimskog turizma u Ro-

žajama po kojemje nekada bi-

loprepoznatljivo i vangranica

Crne Gore. Skijalište Turjak

pruža mnogo toga što je po-

trebno gostima, ali se nadam

sa realizacijomnovihprojeka-

ta u ovoj oblasti da će zimski,

ali i uopšte turizamu ovoj op-

štini predstavljati okosnicu

bržegrazvoja - rekao jeMurić.

Na prepunom skijalištu Tur-

jak posjetioci su mogli da se

besplatno posluže toplim na-

picima i da se oprobaju u ho-

danju krpljama u dubokom

snijegu, koje je za ovu priliku

obezbijedilaLTO.

F.KALIĆ

Veliko interesovanjegostiju

Na stazi i stari imladi

Neizbježne sanke