Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 48 Next Page
Page Background

25

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Oglasi i obavještenja

Javljamotužnuvijestdaje12.januara2019.u15časova,poslijeteške

bolesti u 78. godini preminula naša draga

ZORKARadovanovaKADIĆ

Saučešće primamoukapeli namjesnomgrobljuuSpužu, 13. janua-

ra od 10 do 16 časova i 14. januara od 10 do 15 časova, kada će se i

obaviti sahrana.

OžalOšćeni: sinBRaniSlaVBRanO, kćerke SlaVenKa

i lJilJana, snahe SVeTlana i lJUBiCa, unučadnina,

VlaDO,MilOš iMina, bratanići PReDRaG i VlaDan,

brataničnanaTaša, jetrveMilena, VeSna i BRanKa, đeveri

MilORaD,MiRKO iMilaDin, đeveričići SRĐan i DRaGan,

đeveričnaMiliCa, braća od stričevaVaSO i BaTO i ostala

mnogobrojna rodbina i prijatelji porodicaKaDić i PaVićeVić

807

Posljednji pozdrav dragoj i voljenojmajci, svekrvi i babi

ZORKI

Znamo, da vrijemeneće zaliječiti rane! Znamo, da su tvoja dobrota,

neizmjerna ljubav i pažnjabili svimanama lijepnauk!Znamo, daće

uspomene da žive, ali još bolje znamo da za tvojom plemenitom

dušomi srcemostaju velika bol i tuga!

Tvoji: BRanO, SVeTlana, nina i VlaDO

808

Majkomoja

ZORKA

Moja prva riječi, a sada vapaju, sve radosti i tuge, sreće i muke, u

suze se pretvoriše.

Tvoja SlaVenKa

809

Posljednji pozdrav dragoj prijateljici

ZORKIR.KADIĆ

Hvala ti na iskrenomprijateljstvu. neka tvoja plemenita duša poči-

va umiru.

Porodica pok. DiKeKOSTića

812

Voljena naša

ZORKA

Hvalatištosinašeživotebogatilasvojomtoplinom,brigomiljubav-

lju. Radovali smose svakomvikendu i raspustu, jer smoznali danas

čekaju tvoji zagrljaji. Kako ćemodalje bez tvoje nježnosti?

Tuguju za tobom

Tvoji: lJilJa, ZORan,MilOš iMina -MaZa

810

Mazomoja,

nevidimte.Vidišlitimene?HoćešlimečuvatiizRaja?Gledatikako

učimi rastem?

Voli te tvojaMaZa

811

Tužnim srcem javljamo da je 13. januara 2019. poslije kraće bolesti

preminuou 71. godini naš dragi

VUČIĆMIŠKOIVANOVIĆ

Saučešće primamo u kapeli Gornja Gorica, 14. januara od 10 do 15

časova i 15. januara od 10 do 12 časova, kada krećemo za DonjuGo-

ricu gdje će biti obavljena sahrana u 13 časova.

OžalOšćeni: supruga SlOBODanKa, sinVUKMan-ninO,

kćerkeViOleTa i Jelena, brat BaTRić - Bane, sestre

VeRiCa i ZORiCa, snahe SanDRa i Sneža, unučad, bratanići,

sestrići, sestrična i ostalamnogobrojna rodbina

813

Posljednji pozdrav voljenomocu, svekru i dedi

MIŠKOIVANOVIĆ

S bolom u grlu i tugom u srcu opraštamo se od tebe. Bio si otac za

ponos, svekar za pohvalukao otac, a deda najbolji na svijetu. Otišao

sibrzo,atiho,kakosiiživio.Pamtićemoteivoljeti,ačuvatiodzabo-

rava.

Zauvijek ćemo te voljeti.

Tvoji neutješni

sinninO, snaha SanDRa, unukneManJa

i unukeaniTa i anDRea

814

Посљедњипоздрав

РАДОШЉубисавовМИЈОВИЋ

Живио си кратко, али часно ипримјерно.

Тугује душа, очи сузама испуњене, тишина болна и тешка.

РАДОШД.МИЈОВИЋса породицом

787

Посљедњи поздрав драгом брату

од ујака

РАЈУМИЈОВИЋУ

Зашто овако, добримој батице...

ЈЕЛЕНА ЈЕКНИЋ

са породицом

788

Посљедњи поздрав драгом брату

од ујака

РАЈУМИЈОВИЋУ

Почивај у миру, добра душо.

ЖЕЉКА ЈОВАНОВИЋ

са породицом

789

Посљедњипоздрав драгом

братанићу

РАДОШУМИЈОВИЋУ

Отишао си у вјечност, али не и у

заборав.

Тетка БОЖАНА и тетак БОРО

ДУБЉЕВИЋса породицом

792

Posljednji pozdrav dragomstricu

RADOVANU

MIJUŠKOVIĆU

odporodice pok. Blaža

VUJOVića

804

Посљедњи поздрав драгом

братанићу

РАДОШУМИЈОВИЋУ

Драгимој Рајо, мој непреболу.

Тетка ДУШАНКАМАТОВИЋ

790

Посљедњи поздрав драгом брату

од ујака

РАЈУМИЈОВИЋУ

Брате, тежак је овај растанак са

тобом. Ријечи је премало, увијек

ћешбити у нашим срцима.

ЖЕЉКОМАТОВИЋ

са породицом

791

Posljednji pozdravnašoj dragoj

ZORI Radovanovoj

KADIĆ

S poštovanjem i ljubavlju čuvaće

uspomenuna tebe

VeSelinPaVićeVić

sa porodicom

785

Posljednji pozdrav dragoj kumi

MILEVIBEGOVIĆ

Ostaćeš zauvijek u našem sjeća-

nju, počivaj umiru.

OdSlOBaTOManOVića

sa porodicom

803

Posljednji pozdrav ocunašeg kolege

VUČIĆUMIŠKUIVANOVIĆU

KOleKTiVPOBJeDe

817

Posljednji pozdravmajci našeg kolege

ZORKIKADIĆ

KOleKTiV POBJeDe

816