Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 48 Next Page
Page Background

29

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Oglasi i obavještenja

Dana 12. januara 2019. tragično je izgubiuo život u 49. godini naš

voljeni

RADOŠLjubisavovMIJOVIĆ

SaučešćeprimamoukapelipodTrebjesomuNikšiću,13.januaraod

13 do 16 časova i 14. januara od 11 do 14 časova, kada će se i obaviti

sahrana na grobljupodTrebjesom.

Ožalošćena porodica: suprugaZORA, kćerke IVANA i ANDREA,

otacLJUBISAV,majkaZORKA, brat RANKO, sestraKATA,

snahaTANJA, braća od stricaMOMIR, ZORAN, DRAGAN

iMIODRAG, sestra od stricaMILICA, tetkeBOŽANA,

DUŠANKA i ZAGA, ujaci VIDOJE, SLOBODAN iMAJO,

ujne, bratanić, bratnična, sestrić, sestrične, braća i sestre od tetaka,

ujaka i ostalamnogobrojna porodica MIJOVIĆ i BLEČIĆ

726

Posljednji pozdravnašemkolegi

RADOŠULjubisavovomMIJOVIĆU

Tužno i bolno je saznanje da je tvoj život prerano završen.

Ostavio si neizbrisiv trag unašemkolektivu, i kao čovjek i kao kole-

ga.

Uvijek spremanda svakome pružiš pomoć i nesebičnupodršku.

Počivaj umiru!

KOLEKTIVCENTARBEZBJEDNOSTINIKŠIĆ

744

Posljednji pozdrav dragomsestriću

RADOŠUMIJOVIĆU

Dok živimo, bićeš unašimmislima i srcima.

Ujak ILIJA -MAJOBLEČIĆ i tetkaZAGA

755

Posljednji pozdravnašoj dragoj

MARTI

Neka tvoja plemenita duša počiva u miru, a mi ćemo te zauvijek

nositi unašimsrcima.

VJERAKALUĐEROVIĆsa porodicom

735

Posljednji pozdrav dragomsestriću

RADOŠUMIJOVIĆU

Pamtićemo te podobroti, ljepoti i poštenju.

Počivajmeđu anđelima.

UjakVIDOJEBLEČIĆs porodicom

756

Posljednji pozdrav dragomzetu

RADOVANUMIJUŠKOVIĆU

BOROMARKOVIĆsa porodicom

746

Posljednji pozdrav sestri

MARI

Voljena naša, neka tvoja plemeni-

tadušapočivau raju, ami ćemo te

čuvati od zaborava.

Tvoje sestre

BEBA iMILE sa porodicama

731

Posljednji pozdrav dragoj

MILEVI

VUKOSAVAĐUKANOVIĆ

sa porodicom

725

Посљедњипоздрав нашој драгој

МИЛЕВИПеровој БЕГОВИЋ

Почивај у миру, добра душо.

одОДЈЕЉЕЊАЗАРТГДИЈАГНОСТИКУИНСТИТУТА

ЗАБОЛЕСТИДЈЕЦЕ

757

Posljednji pozdrav dragoj

MILEVI

Počivaj umiru.

ŽARKOĐUKANOVIĆsa porodicom

750

Posljednji pozdrav dragoj

MILEVIBEGOVIĆ

odporodice pokojnog

VESKAPEROVIĆA

739

Posljednji pozdrav

MILEVIBEGOVIĆ

BRANOMARTINOVIĆ

742

Posljednji pozdrav dragoj sestri

MILEVIBEGOVIĆ

sestra SENKAsa porodicom

740

Posljednji pozdrav dragoj komši-

nici

DRAGICIAndrovoj

VUKOVIĆ

KOMŠIJE IZULAZA

738

Posljednji pozdrav dragoj

ZORKIKADIĆ

VELIZARMIKI PAVIĆEVIĆsa porodicom

745

Posljednji pozdrav

ZORKIRadovanovojKADIĆ

S ljubavlju i poštovanjemćemo te nositi unašimsrcima.

DRAGANGAŠOKADIĆsa porodicom

754

Umro je najbolji čovjek kojeg smopoznavali

MILOSAVALBIJANIĆ

PUJOBALETIĆsa porodicom

741

Dana 10. januara 2019. umrla je

RADMILAMilaSUROVIĆ

Sahrana je obavljena 11. januara na groblju Čepurci, u krugu uže

porodice.

Ožalošćena porodica SUROVIĆ

724

Dana 13. januara 2019. u 87. godini prestalo je da kuca srce našeg

dragog

RADOVANRadomirovMIJUŠKOVIĆ

SaučešćeprimamougradskojkapeliuNikšiću,13.januraod13do16

časova i 14. januara od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na

staromgradskomgroblju.

Ožalošćeni: suprugaDANICA, sinDRAŠKO, ćerkeGORDANA

i ANA, sestraMIKA, snaheZORKA, ANDRIJANA iMARIJA,

sinovci VLADIMIR, PREDRAG i RADOMIR, sinovice

VALENTINA, IVANA i JELENA, sestričneNADA i TANJA,

unučad i ostala rodbinaMIJUŠKOVIĆ

747

Posljednji pozdrav

Mojoj voljenoj i dragoj tetki Dragici.

Sa ljubavlju i poštovanjemčuvaćuuspomenuna tebe.

MIŠKOVICKOVIĆ

733