Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 48 Next Page
Page Background

30

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Oglasi i obavještenja

Majko

ZORKAOJDANIĆ

Kažudavrijemeliječisvakubol,alibolzatobomjesamoveća.Teško

je živjeti bez tebe jer namsvakimdanomsve više nedostaješ. Neiz-

mjerno tužni jer smo te izgubili, ali isto toliko ponosni jer smo te

imali.

Tvoji: RADOMIR,MILOŠ i SANDRA

727

Majko

ZORKAOJDANIĆ

Kažuda vrijeme tugubriše, ali tuge i boli je sve više.

Kako je teško bez tebe živjeti, uduši plakati, a nasmijanbiti.

Tvoja ćerkaANAsa porodicom

728

ZORKAOJDANIĆ

Vrijeme ide, ali ti nikadnećeš nestati iz naših srca i našihmisli.

Ostaćemozauvijekzahvalni za svu ljubav i toplinukoju si nampru-

žala.

Tvoji JANKO i ŽANA

734

Prošla je godina odkada nije sa nama naša voljena

BEBA

Ostaje vječno sjećanje na tvoju ljubav, dobrotu, toplinu i vedar duh

kojimsi bojila naše živote i grijala naše rijetke susrete.

Mnogonedostaješ.

Tvoji: DRAGAN, LELA, LUKA iMARIJA

729

Dana 14. januara navršava se godina od smrti naše voljenemajke

BEBEGLOBAREVIĆ

Vrijeme prolazi, ali sjećanje na tvoju dobrotu i plemenitost ostaje

vječnounama.

Tvoji: DRAGAN, DEJAN, BILJANA iMARINA

730

Danas je pet godina od odlaska

moje tihe i predobremajke

GOSPAVEGOJEKUČEK

Svetvojevrline:sjećanjima,sjajsu

mojim!Ibesmrtnimtebečine:do-

kle godpostojim!

MLADENKUČEK

743

Posljednji pozdrav dragom i ple-

menitomkomšiji

MILOVANU

IZGAREVIĆU

VESKONIKČEVIĆ

sa porodicom

732

Danas se navršava 11 godina odkada nije sa nama

NATALIJANovakovaJOVOVIĆ

rođenaVešović

Prolaze godine, ali ne blijedi sjećanje na tebe.

Porodica JOVOVIĆ

761

Dana 11. januara 2019. poslije duže bolesti u 77. godini umro je

SLOBODANSLOBOVukovIČEVIĆ

Poželjipokojnika,sahranjenjeukruguporodiceuporodičnojgrob-

nici uNovomSelu.

Ožalošćena porodica IČEVIĆ

749

Dana 14. januara navršavaju se tri godine od kada nije sa nama naš

dragi

SVETOZARJOČIĆ

Njegovplemenitilik,dobrotailjubavkojunamjenesebičnopružao

ne blijede. Sa ponosomi ljubavlju čuvamo lijepa sjećanja.

BEA,MILOŠ, SONJA i DRAGAN

736

Dana 13. januara 2019. u81. godini umro je

PETARVujadinovVUKOVIĆ

Saučešće primamo u gradskoj kapeli uNikšiću, 14. januara od 11 do

16 časova i 15. januara od 11 do 13.30 časova.

Sahrana će se obaviti u 14 časova, na groblju izaManastira.

Ožalošćeni: kćerkaMILODARKA, sinovi ZORAN i OBRAD,

sestraMILOSAVA, snaheMALINA, STANA i SONJA, bratanići

DRAGAN i SLAVKO, brataničneRADA, NADA i SLAVKA, unučad

DEJAN,MILAN iMIRKO, sestrići, sestrične

i ostalamnogobrojna rodbina

760

Тужнимсрцемјављамодајенаконкраткеболестиу75.годинипреминуонашвољени

ВУКАШИНКИКОКАЛЕЗИЋ

Саучешће за нашим драгим Киком примамо на градском гробљу Чепурци, 13.

јануараод14до17часоваи14. јануараод9до15часова, кадаће сеиобавитисахрана.

Ожалошћни: супругаМИЛОДАРКА -МИНА, синБЛАЖО, ћерке ДЕЈАНА

иСУЗАНА, браћа ЗДРАВКОиВЕСЕЛИН, унучадТОДОР, БАРБАРА

иТРИФУН, снаха ЗОРИЦА, братанић, братаничне, сестрићи,

сестрична и остала многобројна породица КАЛЕЗИЋ

748

Posljednji pozdrav dragomtetku

VUKAŠINUKALEZIĆU

Sjećaće se sa zahvalnošću

MARINANIKAČsa porodicom

751

Posljednji pozdrav dragom zetu i

tetku

VUKAŠINUKALEZIĆU

NAJA i IVANKOLJENŠIĆ

sa porodicom

752

Dragom

VUKAŠINUKALEZIĆU

Nedostajaće nam tvoja blagost i

pažnja.

Tvoja IVANKASIMONOVIĆ

sa porodicom

753