Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Magazin

NOVISAD

Čuveni novo-

sadski pank rokbendAteist

repu2019. godini obilježava

jubilej - trideset godina

kontinuiranogpostojanja i

stvaralaštva.

Kako najavljuju organizatori,

bend će nastupiti na Adiko

Fusionbini,apridružićeimse

i Vladimir Kozbašić Pećinko

koji je sa AleksandromPopo-

vimosnovao grupu.

- Biće tonjegovprvi nastup sa

Ateistima poslije osamnaest

godina, a on će se ostatku eki-

pe pridružiti na pjesmama sa

prva tri albuma na kojima je

pjevao i u čijem je stvaranju

učestvovao kao tekstopisac.

Neke od njih su nezvanična

himnabenda ,,AtheistRap2“,

,,Dr Pop“, ,,Grill 13“, ,,Pećin-

ko“,,,Trijutrazemlje“ibrojne

druge – stoji u saopštenju or-

ganizatora.

Pećinko će se na specijalnom

koncertu, koji Ateisti pripre-

maju za Egzit, pridružiti stal-

noj postavi benda koju čine:

Vladimir Radusinović Radu-

le, Aleksandar Popov dr Pop,

Aleksandar Milovanov Acke,

kao i ZoranLekićLeki.

-Nevjerovatnihtridesetgodi-

na postojanja benda, koje su

odlikovali sarkastični teksto-

vi, energičninastupiporegio-

nu i u Evropi, beskompromi-

snamuzičkaestetika i kritički

odnos prema vlasti, Ateisti

dočekuju sa ukupno šest stu-

dijskih albuma, jednim live i

jednim ,,best off“ izdanjem.

Novialbum,kojićebitiizdatu

saradnji sa njemačkim sasta-

vomDefendersof theUniver-

se, biće objavljen tokom ove,

jubilarne2019. godine–navo-

di se u saopštenju.

Novosadski festival biće odr-

žanod4. do 7. julanaPetrova-

radinskoj tvrđavi, a među do

sada najavljenim izvođačima

su: The Cure, Karl Koks, Gre-

t a Va n F l e e t , D imi t r i

Vegas&Like Mike, Phi l

Anselmo&The Illegals, Tarja,

The Selecter, Arcturus,Total

Chaos…

Novosadski bend će nastupiti na Adiko Fusion bini

Ateist repslavi tri decenije

postojanjanaEgzitu

Model

Lisa

Morales

Američki

model Lisa

Morales

pozirala je

za časopis

Maksim

PODGORICA

Nakonpje-

sama ,,Slomljenonebo“ i

,,Princ tame“podgorički re-

perAleksandarĆuzović ju-

če jeobjavio spot zakompo-

ziciju ,,Ja senepredajem“.

Novu numeru ekranizovao je

u nekadašnjoj fabrici ,,Radoje

Dakić“.

- Kao i većina pjesama, i ova

govori ousponima i padovima

kroz životne situacije i to po-

staje stih, motiv kroz svakod-

nevicu onog što me prati.

Tekst,muzikuiaranžmanpot-

pisujemja –kazao jeĆuzović.

Debi album ,,Princ tame“ biće

dostupanumartu.

- Prvijenac za sada čini 20 nu-

mera i nije tematski, već su

pjesme nezavisne jedna od

druge. Novo izdanje privodim

kraju, a do tada će izaći još ne-

koliko pjesama – ističe Ćuzo-

vić.

Reperdodajedaćebiti i dueta,

ali i novih spotova.

- Na albumu će biti dva dueta,

auplanusujoš tri spotazapje-

sme koje su mi se najviše svi-

djele, ali i koje imaju najbolju

priču–objašnjavaĆuzović.

Novo izdanje karakterišu ra-

zličiti žanrovi.

- Muziku osjećam i ne ograni-

čavaju me žanrovi, radim što

mi u tom trenutku odgovara.

Većinu tekstova inspiriše rad

mojih matrica, tako da je al-

bum raznovrstan kroz neke

aspekterep, rnb i trepzvukova

– zaključio jeĆuzović.

Z.K.

Aleksandar Ćuzović objavio spot za pjesmu ,,Još se ne predajem“

Debi albumstižeumartu

NJUJORK

Kultni boj bend

izdevedesetihBekstrit bojs

predstavio je juče spot za

pjesmu ,,Noplace“.

Nakon duže pauze, u novom

emotivnomspotuotkrivajuda

su sada srećni porodični ljudi,

privrženi domu.

Momci iz benda su prošle ne-

djelje najavili i izlazak novog

albuma ,,DNA“, koji ćepublika

imati prilikuda čuje25. janua-

ra u izdanju ,,RCA Records“.

Biće to njihov deseti album u

karijeri koju su počeli još kao

megapopularni boj bend pre

26 godina.

Predstojeći album uključuje i

pesme koje potpisuju: Lauv

(Charli XCX), Endi Gramer,

Stjuart Krihton (DNCE) i

Majk Sabat (JBalvin).

Umajugrupakrećenaturneju

,,DNAWorld Tour“, odnosno

na njihovu najveću turneju po

arenama (Evropa i Sjeverna

Amerika) u posljednjih 18 go-

dina.

LOSANĐELES

Nakonviše

od30godinaEdiMarfi će

ponovo igrati princaAkima

iz izmišljene afričkedržave

Zimunda, unastavkuhit ko-

medije ,,DolazakuAmeri-

ku“ iz 1988. godine.

Snimanje filma je najavljeno

još 2017, kada je objavljeno da

će drugi dio režirati Džonatan

Levin.

Rediteljsku palicu je, među-

tim, umeđuvremenu preuzeo

Kreg Bruer sa kojim je Edi

Marfi već sarađivao na bio-

grafskom filmu ,,Dolemajt mi

je ime“ o afroameričkom

umjetnikuRudijuRejuMuru.

- Poslijemnogo godina iščeki-

vanja, uzbuđen samšto je zva-

nično nastavljen rad na filmu

,,Dolazak u Ameriku 2“. Oku-

pili smo sjajan timpredvođen

Kregom Bruerom koji je ura-

dio odličan posao sa ,,Dole-

majtom“, i radujem se što će-

mo na veliki ekran vratiti sve

te voljene likove - naveo je Edi

Marfi.

Prema pisanju američkihme-

dija, u nastavku će se princ

Akim vratiti u Ameriku kako

bi pronašao svog davno izgu-

bljenogsina,nasljednikatrona

uZimundi.

LONDON

Bendkoji jeobi-

lježio šezdesete i sedamde-

sete godineprošlogvijeka,

legendarni TheWho, naja-

vio je izlazaknovog albuma

ove godine, ali i potvrdio sje-

vernoameričku turneju.

Novapločabiutomslučajubi-

la prva poslije 2006. godine i

albuma ,,EndlessWire“, a i na

nju se čekalo 24 godine, od

izlaska albuma ,,It’s Hard“

1982. Piz Tauzend je za „Ro-

ling Stoun“ rekao da neće

odrađivati turneju bez novih

pjesmama, ačak je i odbijaoda

potpišebilokakavugovor ido-

dao da to nema veze s tim da

želihitalbumilidauopšteThe

Who treba da imaju album.

– Riječ je jednostavno o lič-

nom razlogu. U pitanju je moj

ponos, osjećaj sopstvene vri-

jednosti i ponosakaoumjetni-

ka koji stvara muziku – rekao

je Pit. Za sada neimenovani

album ima 15 demo snimaka,

koje je snimio i napisao Tau-

zend prošle godine. Rodžer

Daltri bi tokomgodine trebalo

da snimi vokalne dionice, a

krajem godine novi album bi

trebaloda izađe na tržište.

– U pitanju je kombinacija ta-

mnihbalada, teških rok stvari,

eksperimentalne elektronike,

sampleova i tipičnihWhopje-

sama koje počinju s gitarom -

objasnio jePit.

U pripremi drugi

dio lma ,,Dolazak u

Ameriku“

EdiMarfi

jeponovo

princAkim

BendBekstrit bojs

objaviospot za

pjesmu ,,Noplace“

TheWhonajavio

novuploču i turneju