Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 48 Next Page
Page Background

3

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Arena

Košarka

Mornar jekonačnodoče-

kao rutinskupobjeduu

ABA ligi - odpočetkapo-

sljednje četvrtineZadar

nijeprijetio. Barani suu

borbi zamjestou sredini

tabele, rival izDalmacije

svedennaborbuzaopsta-

nak. To jeobjektivna ra-

zlikaukvalitetudva tima.

Crnogorski prvak sinoć je u

,,Topolici“ računao na od-

ličnu odbranu, koja je pro-

tivnika natjerala na 15 izgu-

bljenih lopti. Od devet

trojki, Antabija Voler posti-

gao je četiri za timMihaila

Pavićevića. Upravo je po-

vreda Volera, kojeg vjero-

vatno čeka kraća pauza, je-

dina briga za stručni štab

Barana. Sa po 16 poena, on i

Nemanja Vranješ bili su

najefikasnijiupobjedničkoj

ekipi, koja je imala 55 pro-

cenata realizacije iz igre i

očigledno igrala sa mnogo

samopouzdanja. Efekat du-

goročnog treniranja u ,,To-

polici“, nakon kraja sezone

uEvrokupu, jeočigledanza

Mornar. Pred važne duele -

gostovanje Megi, pa protiv

Cibone, dovoljno je razloga

za optimizam.

KLJUČNA SERIJA

Osjetnu prednost 37:30

Mornar je stekaonakondu-

ge egal-borbe u 16. minutu.

Pavićević je pogodio sa po-

stavom sa kapitenomMijo-

vićem kao plejmejkerom,

Baranin je igrao važnu ulo-

gupogotovopožrtvovanom

odbranom. U toj fazi meča

dvijevažnerealizacijezare-

dom imao je francuski kril-

ni centar Landin Sane (se-

dam poena i čak četiri

ukradene lopte do velikog

odmora), aseriju je trojkom

zaključio bek-šuter Taj Vo-

ler (13 poena, 6-3 za tri u

dvije četvrtine).

Mornar je odrađivao izuze-

tan posao u odbrani do po-

luvremena (47:39), u kojem

je rival imaočakdevet izgu-

bljenih lopti. Odatle je gra-

đenapreciznostušutu(šest

trojki za dvije četvrtine).

Centar Uroš Luković bio je

izuzetno siguran pod obru-

čem, sa šest skokova. Tako

je Pavićevićeva ekipa imala

i deset poena prednosti u

20. minutu, a samopouzda-

nje seogledalou54procen-

ta realizacije šuta

iz igre. Za Za-

dar, naš Vladi-

m i r Da š i ć

igrao je naj-

više u prvom

poluvreme-

nu,čak17mi-

nuta, ukojima

je zabilježio tri

poena (šut 7-1) uz

šest skokova, po asi-

stenciju i ukradenu loptu.

ŠUTERSKI RITAM

U momentima kada je Za-

darprijetio,Mornarjeimao

spreman odgovor

trojkama. Vra-

nješ je u dva

navrata pogo-

dio za dvoci-

frenu pred-

nost, u 21. pa

u 26. minutu.

Tadruga situa-

cija bila je izu-

zetno važna, odgo-

vor na trojku Dašića.

Rival iz Dalmacije je u 29.

minutu uspijevao da deficit

spusti na jednocifren - dabi

Sane prvo pogodio trojku

na kraju napada, potom

uhvatio važnu loptu u od-

braniitakospriječiotranzi-

ciju rivala.

Kada je Voler pogodio no-

vu trojku, devetu za Mor-

nar u 31. minutu, prednost

je već iznosila 13 poena, a

uskororaslado16.Završni-

ca je djelovala rutinski,

svedena na atraktivne rea-

lizacije pojedinaca u obje

ekipe.ZaMornar,izuzetno

je važno to što je jedna po-

bjeda konačno stigla bez

neizvjesnosti. Lakša po-

vreda Volera sedamminu-

ta prije kraja, mišićne pri-

rode, je mala briga za

trenera Pavićevića - ali vr-

hunski šuterski ritamVra-

nješa je dovoljan dokaz da

nema potrebe za brigu, ka-

da je bekovska linija upita-

nju.

S.S.

Mornar savladao Zadar u Baru u važnommeču 15. kola ABA lige

RUTINAPRIJA

89 81

Grant

-

Mićović

13

Mijović

-

Drenovac

5

Pavić

2

Vujošević

-

Pavićević

-

Voler

16

Sane

12

Vranješ

16

Rebić

12

Luković

13

Bašić

17

Marić

-

Žorić

12

Krajina

-

Von

-

Dašić

6

Vuković

7

Brzoja

11

Špralja

6

Litl

17

Božić

5

Planinić

-

Sudije: Radović, Nikolić i Mrdak

Dvorana:

SC ,,Topolica“

Gledalaca:

oko 1.700

(22:25, 25:14, 25:22, 17:20)

57%(21 12)

64%(39 25)

39%(23 9)

za1

za2

za3

65%(1711)

43%(46 20)

47%(21 10)

Skokovi

Blokade

Asistencije

Ukradenelopte

Izgubljenelopte

Faulovi

30(8+22)

4

21

9

14

16

37(13+24)

2

21

9

15

22

NemanjaVranješ, bekMornara:

Trebala nam je ova-

kva partija. Znali smo da napredujemo u formi, trebalo

je pokazati karakter nakon drame protiv Partizana u

prethodnom kolu. Odrađen je dobar posao, na kraju je

djelovalo rutinski ali Zadar se borio i nije bilo lako igrati.

Okrećemo se narednim važnimmečevima, idemo na

pobjedu protiv svih.

VRANJEŠ:

Dobarposao

AnteNazor, trener Zadra:

Napravili smo previše

grešaka, Mornar je to uglavnom kažnjavao, najčešće

brzim realizacijama, često i trojkama. Na kraju nijesmo

imali energije da se borimo za trijumf. U problemima

smo, dok je Mornar u usponu.

NAZOR:

Previšegrešaka

4

uzastopne pobjede

protiv Zadra ima

Mornar