Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 48 Next Page
Page Background

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

12

Arena

Sportski miks

Desetobojac Darko Pešić nema vel

Svjetsko

PODGORICA

Početak

godineuglavnomu spor-

tuoznačava i početak

dvoranske atletske sezo-

ne. Kada suupitanjucr-

nogorski takmičari pret-

hodnihgodina, upravo taj

periodpredstavljao jedo-

minacijuDarkaPešića.

Desetobojac sa Cetinja pri-

je dvije godine zadivio je

Crnu Goru kada je osvojio

šesto mjesto na dvoran-

skom prvenstvu Evrope.

Nakontoga,imaojeproble-

ma sa povredama, zbog če-

ga je na Evropskomprven-

stvuprošlegodineiodustao

nakon četiri discipline, ali

jebezproblemaponovobio

šampionBalkana.

Početak2019. godinetreba-

lo bi da predstavlja i veliki

povratakDarkaPešića.

- Obično je početak godine

bio uspješan za mene, izu-

zev prošle kada sam zbog

povrede bio prinuđen da je

propustim- ističenapočet-

kurazgovorazaArenuDar-

koPešić.

IZBJEĆI POVREDE

Međutim, iako su povrede

prošlost, Cetinjanin nagla-

šava da nema posebne am-

bicije u dvoranskoj, odno-

sno zimskoj sezoni.

- Ove zimske sezone će biti

nešto slično. Zdrav sam, da

se razumijemo, ali prije ne-

koliko dana sam sa svojim

timom donio odluku da u

nekom posebnom fokusu

neće biti zimska sezona,

kao što je to bio slučaj 2017.

godine. Zašto, pa iz prostog

razloga, što će akcenat biti

SvjetskomprvenstvuuDo-

hi, koje će se održati počet-

komoktobra,štojezamene

kaodesetobojca nezamisli-

vo duga sezona. Da budem

precizniji i da pojasnim, ri-

zik je preveliki prvenstve-

no zbog povreda koje vre-

baju svakog desetobojca, a

iz iskustva znamo da mene

ne zadese male povrede.

Tako da ovu zimu praktič-

no svrstavam u takozvane

sezone ,,da se nešto radi, ali

napreduje“, adrugi rizik je-

ste što je ovo prvi put da se

moj tim i ja susrećemo sa

takvim rasporedom i tem-

piranje formemožebiti po-

gubno - objasnio jePešić.

Ali, baš zbog toga Pešić će

imati vremena da se ozbij-

nije posveti poboljšanju

određenih stvari.

- Postoji jedna druga dobit

- ove zime ćemo raditi na

mojim slabostima, a to su

definitivnobrzina i tehnika

u pojedinim disciplinama,

kaoštosumotkaiskokuvis,

jer sam promijenio stranu

skakanja i odraznu nogu -

PODGORICA

Bokser-

ska reprezentacijaCrne

Gore već nekolikodana

uBudvi odrađuje zimske

pripreme. Bokseri tre-

nirajuu sali Bokserskog

kluba Budva i teretani

,,Original“.

Na priprema su talen-

tovani i već oformljeni

bokseri. U uzrastu škola-

raca i juniora pripremama

prisustvuju: Luka Gačević

(Bijelo Polje), Filip Božo-

vić (Bijelo Polje), Darko

Mrdović (Bijelo Polje),

Jusuf Mekić (Fenix), Ajlan

Kolić (Fenix), Tomislav

Đinović (Zlatičanin), Miloš

Vujović (Podgorica), Niko-

la Danilović (Podgorica),

Bojana Gojković (Budva),

Nikola Radenović (Budva),

Nikola Lambulić (Budva) i

Damjan Liješević (Budva).

U uzrastumladih i seniora

na pripremama su: Nenad

Marković (Podgorica),

Edin Alković (Podgorica),

Stevan Sjekloća (Budva),

Srefan Savković (Podgori-

ca), Miloš Krasnići (Budva),

Petar Liješević (Budva),

Viktor Mihailović (Buduć-

nost 97), Milovan Sekulo-

vić (Podgorica), Tamara

Radunović (Budva), Petar

Marčić (Budva), Kristijan

Drobnjak (Podgorica) i

Marko Radonjić (Podgo-

rica).

Pripreme vode selektor

Boško Drašković, trener

reprezentacije Nikola

Ružić, direktor Dragan

Đuričković, kao i klupski

treneri Mugoša Kovačević

i Mevludin Mulić.

- Cilj Bokserskog saveza

je da proširi bazu u nared-

nomperiodu, pa će sa što

češćimokupljanjem većeg

broja talentovanih bokse-

ra ubuduće imati veći broj

takmičara na koje će moći

da računa. Na pripremama

su okupljeni najtalento-

vaniji u uzrastu školaraca

i juniora sa kojima trener

Ružić i njegovi pomoćnici

Kovačević i Mulić koriste

priliku da što više rade

školu boksa, bokserku

tehniku i taktičke varijante

vođenja borbe - kazao je

selektor Boško Drašković.

Prema njegovim riječima,

najbolji u uzrastumladih i

seniora odrađuju bazične

pripreme.

- Oni će tokom cijele

godine imati zahtjevan

kalendar takmičenja. Naši

bokseri su u protekle tri

godine osvojili tri medalje

na Evropskimprvenstvi-

ma, a čak njih pet se borilo

za medalju pa želimo da

nastavimo u istom ili još

jačem ritmu - kazao je

Drašković.

Reprezentativci u svim

uzrastima učestvovaće na

brojnimmeđunarodnim

turnirima.

- One najistaknutije očeku-

je Evropsko prvenstvo za

juniore umaju, na kojem

će Bojana Gojković braniti

titulu šampionke Evrope,

kao i Evropsko prvenstvo

za mlade gdje će nas pred-

stavljati pet boksera koji

su već skrenuli paznju na

sebe rezultatima u prote-

kle dvije godine - rekao je

Drašković.

Tamara Radunović uče-

stvovaće na Evropskim

igrama u Minsku, što će

po svoj prilici biti ujedno i

Evropsko prvenstvo.

- Kako saznajemo, Evrop-

ske igre u Minsku će u

boksu ujedno biti i Evrop-

sko prvenstvo, tako bi

učešće bilo otvoreno, pa bi

na njemu učestvovao isku-

sni teškaš Marko Radonjić

koji je neporažen u pro-

fesionalnomboksu, kao i

Milovan Sekulović, Stefan

Savković i Petar Marčić.

UMinsku će najbolji biti

kvali ikovani za Svjetsko

prvenstvo koje će ujedno

biti kvali ikaciono za Olim-

pijske igre u Tokiju - rekao

je Drašković.

Bojana Gojković i Tamara

Radunović naredne sedmi-

ce će učestvovati na Kupu

nacija u Somboru, koji će

okupiti bokserke iz oko 20

država.

R. P.

Bokserska reprezentacija na pripremama u Budvi

Cilj širenjebaze